Adwokat

dr Bartosz
StelmachLinkedin

Założyciel Stelmach Kancelarii Adwokackiej. Ekspert z zakresu sporów korporacyjnych oraz prawa nieruchomości. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych oraz przy negocjowaniu kontraktów handlowych. Zajmuje się doradztwem w obszarze strategicznego planowania nowych struktur korporacyjnych lub ich restrukturyzacji. W pracy cechuje go nieszablonowe podejście, dbałość o każdy szczegół prowadzonej sprawy oraz troska o bezpieczeństwo i komfort Klienta. Przy opracowywaniu rozwiązań prawnych zawsze uwzględnia indywidualne potrzeby Klienta.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2010 roku współpracując z renomowanymi krakowskimi kancelariami. Doradzał przy transakcjach oraz uczestniczył w procesach, których wartość sięgała kilkudziesięciu milionów złotych.

Rekomendowany arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Członek Young Arbitration Practitioners in Poland at the Lewiatan Court of Arbitration. Mediator wpisany na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Studia prawnicze ukończył z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2018 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych broniąc na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską poświęconą roszczeniom uzupełniającym roszczenie windykacyjne. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek oraz publikacji na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Prelegent na konferencjach naukowych. W pracy zawodowej posługuje się również językiem angielskim.

Prowadzi bloga o prawie prywatnym: http://privatelawexpert.blogspot.com

Prywatnie wielokrotny złoty medalista Mistrzostw Polski oraz srebrny medalista Pucharu Świata w karate shorin-ryu. Ponadto amator tenisa, squasha, siatkówki oraz narciarstwa. Interesuje się także filmem i literaturą o tematyce historycznej.

Publikacje

 • Roszczenie współwłaściciela o wynagrodzenie za nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej przez innego współwłaściciela, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2016, z. 2, s. 309-355
 • Wykładnia pojęcia „nieważność” – zagadnienia wybrane, Palestra 2015, nr 5-6,
 • Autonomia pacjenta ważniejsza od jego zdrowia, Gazeta Prawna, nr 201 (3842), 16.10.2014
 • Uchwała wzruszalna też w części, Gazeta Prawna nr 106 (3747), 03.06.2014
 • Członek zarządu i pełnomocnik w jednym? Tak, lecz nie zawsze, Gazeta Prawna nr 82 (3723), 29.04.2014
 • Zwlekanie z zawiadomieniem o cesji nie popłaca, Gazeta Prawna – Firma i Prawo nr 43 (3684), 04.03.2014
 • Przyzwyczajenie gubi banki w postępowaniach cywilnych, Gazeta Prawna nr 202 (3592), 17.10.2013
 • Sąd Najwyższy uciął doktrynalny spór, Gazeta Prawna nr 390 (3580), 01.10.2013
 • Pełnomocnictwo udzielone w imieniu klienta przez biuro rachunkowe jest skuteczne, Gazeta Prawna nr 66 (3456), 04.04.2013
 • Byli wspólnicy nie są następcami wykreślonej spółki, Gazeta Prawna nr 34 (3424), 18.02.2013
 • Zaskarżanie uchwał wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i walnego zgromadzenia akcjonariuszy, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2012, z. 2, s. 335-418
 • Postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu w kontekście prawa własności nieruchomości lokalowej, [w:] Administracja i prawo administracyjne w kontekście ochrony praw człowieka, red. I. Rzucidło, Lublin 2012
 • Zakres zastosowania przepisów o roszczeniach uzupełniających, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2016, z. 4, s. 745-768
© Copyright Stelmach.eu 2017