Blog

16 kwietnia 2020

Międzynarodowy obrót nieruchomościami – cz. II

Więcej
24 marca 2020

Międzynarodowy obrót nieruchomościami – cz. I

Więcej
8 września 2019

Wiążąca informacja stawkowa (WIS), czyli nowe wcielenie indywidualnej interpretacji podatkowej

Więcej
8 września 2019

Od września zgromadzenia wspólników spółki z o.o. poprzez Skype lub Messengera

Więcej
11 sierpnia 2019

Ulga B+R – coraz bardziej korzystna, a wciąż mało popularna

Więcej
7 czerwca 2019

Wartość firmy (goodwill) bez PCC

Więcej
7 czerwca 2019

Dyżury w Chorzelowie

Więcej
23 maja 2018

Nieświadomy udział w karuzeli VAT: jak się bronić?

Więcej
19 października 2017

Zwrot dofinansowania na podstawie weksla

Więcej
27 lipca 2017

Współpraca z biznesowym Stowarzyszeniem B-4 w Rzeszowie

Więcej
29 czerwca 2017

Jurysdykcja w sprawach naruszenia tajemnicy handlowej w rozumieniu dyrektywy 2016/943

Więcej
14 kwietnia 2017

Cyberprzestępczość a odpowiedzialność banków

Więcej
21 marca 2017

Czy sprzeczność z umową spółki stanowi samodzielną przesłankę uchylenia uchwały wspólników spółki z o.o.?

Więcej
14 marca 2017

Czy uchwała wspólników spółki z o.o. może być bezwzględnie nieważna z mocy prawa? – Nie!

Więcej
27 lutego 2017

III Ogólnopolska Konferencja: „Przedsiębiorca w meandrach prawa – aktualne problemy i kierunki zmian”

Więcej
20 lutego 2017

Metody walki z szantażem korporacyjnym

Więcej
12 lutego 2017

Od wynagrodzenia za bezumowne korzystanie fiskus zażąda podatku

Więcej
1 lutego 2017

Roszczenie współwłaściciela o zapłatę wynagrodzenia za nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej – artykuł w KPP

Więcej
1 lutego 2017

Sąd także zobowiąże notariusza w trybie art. 248 § 1 k.p.c. (III CZP 69/15)

Więcej
1 lutego 2017

Weksel in blanco nie jest wekslem

Więcej
1 lutego 2017

Poręczenie ograniczone terminem – uchwała SN (III CZP 19/16)

Więcej
© Copyright Stelmach.eu 2017