Zwrot dofinansowania na podstawie weksla

Przedsiębiorco – zawsze zastanów się kilka razy oraz skonsultuj z profesjonalistą zanim podpiszesz weksel in blanco oraz deklarację wekslową. Maksyma stara jak ww. papier wartościowy.

 

Od jakiegoś czasu wykształciła się praktyka przedsiębiorców polegająca na kwestionowaniu możliwości zabezpieczenia wekslem ewentualnych roszczeń związanych z obowiązkiem zwrotu środków przeznaczonych do realizacji programów finansowanych z funduszy europejskich. Koronnym argumentem miała być okoliczność, że zwrot tych środków następuje w trybie administracyjnym (art. 207 ust. 9-12a ustawy z dnia 27 X 2009 r. o finansach publicznych), a więc droga sądowa jest niedopuszczalna, co winno powodować praktyczną niemożliwość realizacji roszczenia z weksla.

 

Argumentacji tej zasadnie nie podzielił Sąd Najwyższy w uchwale z 6 kwietnia 2017 roku (III CZP 117/16) odwołując się m.in. do istoty zobowiązania wekslowego. Pogląd ten potwierdzony został także w postanowieniu SN z 21 lipca 2017 roku (I CSK 717/16).

 

Przedsiębiorco – jeśli zamierzasz bronić się przed obowiązkiem zwrotu dofinansowania, to nie tędy droga.

© Copyright Stelmach.eu 2017