Attorney at law

dr Bartosz
StelmachLinkedin

The founder of Stelmach Law Firm. An expert in the field of corporate disputes and real estate law. He has wide experience in representing clients in court proceedings and in negotiating commercial contracts. He provides consultancy in the area of corporate structure strategic planning or corporate restructuring. His work features an unconventional approach, attention to details of a case and focus on the client's security and comfort. Looking for legal solutions, he always takes into consideration the individual needs of the client.

He has been gaining professional experience since 2010, cooperating with renowned law firms from Krakow. He has advised on transactions and participated in processes which involved several dozen million zlotys.

Recommended arbitrator at the Court of Arbitration at the Regional Chamber of Commerce in Katowice. A member of the Young Arbitration Practitioners in Poland at the Lewiatan Court of Arbitration. A mediator put on the official list of the President of the District Court in Rzeszów.

He graduated with honours from the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University. He obtained the degree of doctor of law in 2018 defending the doctoral dissertation prepared in the Department of Private International Law of the Jagiellonian University, the subject: "Rei vindicatio supplementary claims". An assistant in the Department of Private International Law at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University.

He is an author of scientific publications in the field of civil law and company law as well as articles in Dziennik Gazeta Prawna. He is a frequent speaker at scientific conferences. Fluent in English.

He writes a blog about private law: http://privatelawexpert.blogspot.com

Privately a multiple gold medalist of the Polish Championships and a silver medalist of the World Cup in karate shorin-ryu. In addition, he is passionate about tennis, squash, volleyball and skiing. He is also interested in film and historical literature.

Publications

 • Roszczenie współwłaściciela o wynagrodzenie za nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej przez innego współwłaściciela, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2016, z. 2, s. 309-355
 • Wykładnia pojęcia „nieważność” – zagadnienia wybrane, Palestra 2015, nr 5-6,
 • Autonomia pacjenta ważniejsza od jego zdrowia, Gazeta Prawna, nr 201 (3842), 16.10.2014
 • Uchwała wzruszalna też w części, Gazeta Prawna nr 106 (3747), 03.06.2014
 • Członek zarządu i pełnomocnik w jednym? Tak, lecz nie zawsze, Gazeta Prawna nr 82 (3723), 29.04.2014
 • Zwlekanie z zawiadomieniem o cesji nie popłaca, Gazeta Prawna – Firma i Prawo nr 43 (3684), 04.03.2014
 • Przyzwyczajenie gubi banki w postępowaniach cywilnych, Gazeta Prawna nr 202 (3592), 17.10.2013
 • Sąd Najwyższy uciął doktrynalny spór, Gazeta Prawna nr 390 (3580), 01.10.2013
 • Pełnomocnictwo udzielone w imieniu klienta przez biuro rachunkowe jest skuteczne, Gazeta Prawna nr 66 (3456), 04.04.2013
 • Byli wspólnicy nie są następcami wykreślonej spółki, Gazeta Prawna nr 34 (3424), 18.02.2013
 • Zaskarżanie uchwał wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i walnego zgromadzenia akcjonariuszy, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2012, z. 2, s. 335-418
 • Postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu w kontekście prawa własności nieruchomości lokalowej, [w:] Administracja i prawo administracyjne w kontekście ochrony praw człowieka, red. I. Rzucidło, Lublin 2012
 • Zakres zastosowania przepisów o roszczeniach uzupełniających, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2016, z. 4, s. 745-768
© Copyright Stelmach.eu 2017