dr Szymon
Romanow

Of counsel w Kancelarii. Doktor nauk prawnych, specjalność: prawo cywilne. Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ. Specjalista z prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczowego i zobowiązań. Zainteresowania naukowe koncentrują się w szczególności na tematyce zabezpieczeń wierzytelności. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2018 roku broniąc przygotowaną w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ rozprawę doktorską na temat: „Przeniesienie wierzytelności hipotecznej”.

W 2013 roku ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie podyplomowe studia: Podstawy prawno-ekonomiczne procesu inwestycyjnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracy w renomowanych kancelariach w Krakowie, gdzie zajmował się m.in. obsługą spółek z branży paliwowej oraz znaczących deweloperów.

W pracy zawodowej posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

Publikacje

  • Dopuszczalność obciążenia hipoteką nieruchomości Skarbu Państwa - głos w dyskusji, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2014, nr 3/4
  • Ochrona hipoteki, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2016, nr 2
  • Prawo cywilne. Kazusy z rozwiązaniami, red. B. Jelonek-Jarco, J. Zawadzka, F. Zoll, Warszawa 2017
  • Glosa do postanowienia SN z 28 lutego 2017 r. (III CSK 133/16), Rejent 2018, nr 6
  • Przelew wierzytelności hipotecznej, Warszawa 2019
© Copyright Stelmach.eu 2017